Проект – толерантни заедно

Резултати  от 

проект „Толерантни заедно“

с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим.

 • В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим е създадена благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците от различни етноси в учебния процес.                 – Осъществена е успешна образователна интеграция, както и задържане на учениците от етническите малцинства в училище. 
 • Развити са  творческите способности на учениците и са създадени  нагласи да изучават, съхраняват и развиват културата си идентичност. 
 • Придобити са умения за работа в екип и е формирано толерантно отношение към другите.           – Намалял е броят на учениците с безпричинни отсъствия и на застрашените от отпадане от училище, както и на тези с агресивно поведение.
 • Въведени са разнообразни извънурочни форми (15 клуба), които отговарят на интересите на учениците и развиват техните потенциални способности, заложби и умения в областите на науката, българския език,културата, кулинарията, журналистиката, приложните изкуства и спорта.
 • Организирaни са и са проведени съвместни oпознавателни дейности – зелено училище с ученици от различни етноси, които взеха участие в дейности с интеграционен характер за опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината.
 • Осъществена е активна работа с родителите.
 • Ученици включени в проекта са получили психологическа и коучинг подкрепа, като са подобрили психическото и емоционално си здраве, постигнали са  трайни резултати при реализация на целите си и/или са продължили образованието си в гимназиалния етап или успешно са завършили средно образование. 
 • Във връзка с дейностите по информация, публичност и визуализация са подготвени, изработени и разпространени:

флаери, диплянки, информационни табла, стикери, публикации, пресконференции, както и документиране на дейността, фото архив, постоянно поддържана актуална информация за изпълнението на проекта на сайтовете на кандидата и неговите партньори.

Бенефициент:    – Община Пордим Партньори:

 • Средно Общообразователно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 
 • Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Виа Хуманика“ 
 • Център за междуетнически диалог „Амалипе“

ВТОРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“

ВТОРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“
В средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пордим се проведе втората пресконференция и втора родителска среща по проект „Толерантни заедно“ , одобрен за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Отчете се изпълнението на дейностите до този етап на проекта, като се отдели специално внимание на  дейностите свързани с ученическите клубове по интереси. Отчетоха се следните резултати от работата на клубовете:
Клуб “Език свещен“ 1-4 клас /ръководител–Камелия Вълчева/
Учениците изучават творчеството на Елин Пелин, Джани Родари, Емилиян  Станев, Алън Милн. Задълбочиха се знанията им за строежа на езика, подобри  се четивната им техника. Децата оформят читателски дневник, читателско  портфолио.
Клуб “Език свещен“ 5-8 клас /ръководител–Надежда Друмева/ Учениците разграничават художествен текст от нехудожествен, преразказват  епизоди от художествения текст, четат по роли, словесно описват портрета на  героя. Учениците се запознават с различните традиции и празници, оформят и  подготвят табла. Запознават се с творчеството на Иван Вазов, Христо Ботев,  Ран Босилек. Работят с различни видове речници, правят фонетичен анализ и определят звуковия състав на думата, преговарят частите на речта, определят  граматичните признаци – род и число, разбират функциите на изменяемите  части на речта.
Клуб «Бит, традиции и етнография» /ръководител–Светлин Маринов/
Основни теми, по които се работи: – «Как се прави интервю, кои са основните  въпроси?», «Радословно дърво», «Работа на терен в търсене на забравени народни обичаи и песни», «Класификация на етносите», «Изворите на  етнографията», «Известни народни музиканти от област Плевен».
Клуб «Фолклорна закачка» /ръководител–Даниела Цолова/
Учениците разучават хора от северняшка, тракийска и шопска област: «Бреговско хоро», «Ломска шира», «Видинска ръченица», «Черкезко хоро», «Трите пъти», «Право тракийско хоро», «Граовско хоро»,«Главинишка копаница», «Кукунешко хоро».
Клуб «Северняче» /ръководител–Биляна Денева/
Учениците разучават хора от различни етнографски области: «Селско шопско», «Дайчово», «Свищовско», «Ръченица», «Граовско», «Лазарски танц». Учениците изучават традициите свързани с Коледуването, Сурвакането  и кукерския празник Сурва, Лазарица, Великден и др. Те взимат дейно участие  в публичните прояви.
Клуб «Етника» /ръководител–Борислава Симеонова/
Учениците се запознават със спецификите на различните фолклорни области и  разучават много песни: «Заблеяло ми е агънце», «Отишла емалка мома», «Брей де се е чуло», «Малки моми из друм тичат», «Василица», «Ходила в гора», «Малка мома цвете брала» и др.
Клуб «Балканско настроение» /ръководител–Красимир Калинков/
Учениците разучават и изпълняват в оркестров вариант различни мелодии, запознават се с размер 9/8–дайчово хоро, разучени са традиционни мелодии от ромския етнос–«Бул шукар», «Малина,малина», «Сае рома», «Джелем,  джелем» и др., Представени са и мелодии в размери от гръцката фолклорна традиция–2/4 и 6/4.Изучават ритмически фигури и жанрове в размер 2/4–влашко хоро, право хоро, ритми от ромската фолклорна традиция.
Клуб «Арт колор» 1-4 клас /ръководител–Румяна Бонева/
Учениците изработват различни украси, моделират, прегъват, декорират,  подреждат различни по вид и големина материали. Изработват табла за  празниците. Придобиват умения за съчетаване на различни цветове, форми и
модели. Изработват мартеници, цветни понпони, гирлянди.
Клуб «Арт колор» 5-8 клас /ръководител–Илияна Иванова-Лазарова/ Учениците изработват сурвачки, коледни картичички–покани, коледна украса. Изучават основни техники в приложните изкуства, техники за изрязване и  апликиране. Изработват декопаж, проект-скица за маска на любим герой, картички с 3D решение.
Клуб «Мелпомена» /ръководител–Виолета Йорданова/
Учениците усвояват умения за влизане успешно в образ, четат артистично  сценария, наизустяват думите на своя герой, представят свой проект за декор и  облекло. Участват във възстановките на празниците Игнажден, Банго Васил,  Лазарица и Йедерлези. При публичните изяви работят активно с другите клубове.
Клуб «През обектива» /ръководител–Петя Тодорова/
Учениците се запознават с устройството на фотоапарата, принтера, ламинатора. Отразяват различни събития и празници. Заснемат по населени места по дготовката за различни празници. Заснемат домашни любимци, цветя и др. Събират и обработват снимковия материал. Изготвят табла.
Клуб «Рецептите на баба» /ръководител–Анелия Атанасова/
Учениците усвояват техники като месене на тесто, варене, пържене,
печене, разбиване на яйца, почистване на плодове и зеленчуци,
измиване, обелване, рязане и смесване. Работят с миксер и други кухненски  уреди. Могат да приготвят топли и студени предястия, супа-топчета, супа от  леща, хляб, празнична вита баница, пиле фрикасе, винен кебап, мусака, крем-карамел с тиква и други десерти.
Клуб «Спорт за малки и големи–фитнес аеробика» /ръководител–Албена Игнатова/
Учениците усвояват техники за правилно дишане по време на усилие и по време на отпускане на мускулатурата. Запознати са с високо интензивната тренировка. Усвояват техники с упражнения за ускоряване на метаболизма и сърдечната чистота,. Успешно се справят с кардио тренировките и натоварване и издържливост на тялото;
Клуб «Спорт за малки и големи–футбол» /ръководител–Илиян Джуров/
Учениците усвояват техники като защита при различни ситуации–при числено превъзходство на противника, при постепенно нападение. Отиграват удари от движения и центрирания. Изучават в детайли възможностите и подготовката за удар, както и центрирания от движения и от свободен и ъглов удар.
Клуб «Спорт за малки и големи–бадминтон» /ръководител–Катя Толубска/
Учениците усвояват техники за подаване и посрещане на перото. Упражняват се в предвижване в игрището и готовност да отиграят перото. Тренират начален удар–сервис при бадминтона. В резултат от работата по проекта се насърчава участието на учениците в образователния процес, развиват се творческите способности на учениците с цел съхранение на културната им идентичност, постигат се реални резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в рамките на община Пордим, повишава се мотивацията на родителите за участие в образователния процес и подпомагане образователната интеграция на децата, създават се условия за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност

Пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“

Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“  в гр. Пордим  беше домакин на първата пресконференция за представяне на проект, одобрен за финансиране  от  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. „Толерантни заедно“  ще бъде реализиран  в рамките  на 23 месеца и ще бъде  изпълняван от Община Пордим, СУ „ Св.Св. Кирил и Методий“, СНЦ „ Виа Хуманика“ – гр. Плевен и ЦМЕДТ „ Амалипе“ – гр. В. Търново.

Главна цел на проекта е да се подпомогне изграждането на 246 ученици от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим като пълноценни граждани за  бъдеща успешна професионална, социална и трудова реализация чрез:

 • включване в мотивационни дейности, с цел насърчаване участието им в образователния процес;
 • развитие на творческите способности, с цел съхраняване и развиване на културната им идентичност в подобрена интеграционна мултикултурна среда.

Част от основните дейности по проекта са създаването на клубове по интереси за учениците, като ще бъдат закупени всички необходими материали, оборудване, инструменти и т.н., които да обезпечат безпроблемното им функциониране. Проектните дейности ще съдействат за развитие  на способностите  на децата в няколко области, а именно: български език, бит и обичаи, занаяти и традиции на различните етноси, кулинария, фолклор, изкуство, спорт.

През ваканциите децата ще бъдат включени в зелено училище.  Целта на дейността е да се създадат условия за пълноценна социализация, да се формира толерантно отношение към другите и да се осмисли свободното време през ваканциите чрез участие в дейности с интеграционен характер за придобиване на обществени и граждански компетенции, както и опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината.

Дейност по проекта е и създаване на клуб на родителя. Основна цел е да се превърнат родителите в активен участник и партньор на училището в усилията за привличане и задържане на децата в класните стаи.

В рамките на проекта ще се проведат редица кампании, насочени към преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

В зависимост от потребностите на децата, ще бъде осигурена психологическа подкрепа,  както и работа с коуч. Целта е да се подкрепят учениците да продължат образованието си в гимназиалния етап и успешно да завършат средно образование.

Като резултат от реализираните дейности ще се постигне главната цел, ще се насърчи участието на учениците в образователния процес, ще се развият творческите способности на учениците с цел съхранение на културната им идентичност, ще се постигнат реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в рамките на община Пордим,  ще се повиши мотивацията на родителите за участие в образователния процес и подпомагане образователната интеграция на децата, ще се усвоят умения за по-добро общуване и ограничаване на конфликтите между ученици, родители и учители,  ще се създадат условия за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Презентация от събитието може да видите ТУК.

Снимки от събитието:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни връзки

АдминПро
Министерство на образованието и науката

РУО
Всичко за матурите
Национален образователен портал
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна автомобилна инспекция

[su_button url=“https://www.adminpro-bg.com/ws/index.html“ style=“soft“]АдминПро[/su_button]

[su_button url=“https://www.mon.bg/“ style=“soft“]Министерство на образованието и науката[/su_button]

[su_button url=“http://www.riobg.com/selectrio“ style=“soft“]РУО[/su_button]

[su_button url=“http://zamatura.eu/matura/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-2015/“ style=“soft“]Всичко за матурите[/su_button]

[su_button url=“http://start.e-edu.bg/“ style=“soft“]Национален образователен портал[/su_button][su_button url=“http://sacp.government.bg/“ style=“soft“]Държавна агенция за закрила на детето[/su_button]

[su_button url=“http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia“ style=“soft“]Държавна автомобилна инспекция[/su_button]