Контакти

Адрес за контакти: 

Централен офис – гр. Плевен, бул. „България“ №8


Телефони за контакти:

Телефон централен офис    –    ; 064 802 842                                                                                                                        Телефон офис площад Свобода №24      –    064 800 077                                                                                                    Факс    –    064 83 53 73
Телефон на Управител Камелия Дишева  –    087 880 2151