Контакти

Адрес за контакти  офис Плевен   –   Площад Свобода 24

Телефони за контакти:

Телефон офис Плевен  –    064 800 077; 064 802 842
Факс    –    064 83 53 73
Телефон на Управител Камелия Инджиян   –    087 880 2151